شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
 منو ی اصلی
 
 
امروز : 72
ديروز : 112
ماه : 72
 
  امروز
شنبه
مهر 1396
1
قمری:02 محرم 1439

میلادی:23 سپتامبر 2017
 
  معرفی دفتر

معرفی دفتر:

 نظر به تاکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیتهای علمی مخترعان کشور در راستای توسعه کشور و به منظور حمایت از مخترعان و نوآوران دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ایجاد زمینه های لازم در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به اختراعات، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مهر ماه 1392 اقدام به ایجاد دفتر اختراعات و نوآوری کرده است، زیرا ثبت اختراع(Patent) اولین قدم در فرایند تحقیقات جدید و نوآوری می باشد.