پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
 منو ی اصلی
 
 
امروز : 57
ديروز : 129
ماه : 186
 
  امروز
پنجشنبه
آذر 1396
2
قمری:04 ربيع الأول 1439

میلادی:23 نوامبر 2017
 
  معرفی دفتر

معرفی دفتر:

 نظر به تاکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیتهای علمی مخترعان کشور در راستای توسعه کشور و به منظور حمایت از مخترعان و نوآوران دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ایجاد زمینه های لازم در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به اختراعات، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مهر ماه 1392 اقدام به ایجاد دفتر اختراعات و نوآوری کرده است، زیرا ثبت اختراع(Patent) اولین قدم در فرایند تحقیقات جدید و نوآوری می باشد.