پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
زیر گروه ها
کارگاه
عکس روز
عکس بازدید دکتر وطن پور از دانشگاه علوم پزشکی تبری
کارگاه دو روزه آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع
اولین گردهمایی مدیران شرکتهای دانش بنیان
گزارش کارگاه برگزار شده توجیهی استارت آپ
کارگاه تامین مالی کسب و کار های نوپا در ایران
کارگاه فرآیندسازی مستندات
کارگاه کریدور صادرات
تجارت الکترونیک
1از1‏