پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
 منو ی اصلی
 
 
امروز : 42
ديروز : 129
ماه : 171
 
  امروز
پنجشنبه
آذر 1396
2
قمری:04 ربيع الأول 1439

میلادی:23 نوامبر 2017
 
  اعضای شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1-   جناب آقای دکتر محمد حسین صومی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2-   جناب آقای دکتر محمدرضا رشیدی: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

3-   جناب آقای دکتر افشین بهبهانی: مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه

4-   جناب آقای دکتر اکبر غلام پور: مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه

5-   جناب آقای دکتر سالار همتی : رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی

6-   جناب آقای دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم : رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری تجهیزات پزشکی

7-   سرکار خانم دکتر پروین اکبرزاده : رئیس مرکز رشد بیو تکنولوژی دارویی

8-   جناب آقای دکتر حسن سلیمانپور: معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

9-   جناب آقای دکتر محمد اصغری جعفر آبادی : معاون تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت

10-    جناب آقای دکتر محمد سمیعی  : معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

11-    سرکار خانم دکتر سمیه سلطانی  : معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده داروسازی

12-    جناب آقای دکتر علی ایمانی : معاون تحقیقات و فناوری دانشکده  مدریت و اطلاع رسانی

13-    جناب آقای دکترعلی عابد الهی :  معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده علوم نوین  

14-    سرکار خانم دکتر سکینه گلجاریان  : معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده توانبخشی

15-    جناب آقای دکتر محمد دانشور : معاون آموزشی مرکز کشوری مدیریت سلامت

16-    جناب آقای دکتررضا مودب :  معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی