شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
 منو ی اصلی
 
 
امروز : 65
ديروز : 112
ماه : 65
 
  امروز
شنبه
مهر 1396
1
قمری:02 محرم 1439

میلادی:23 سپتامبر 2017
 
  اخبار انتقال و ترجمان دانش
ردیف عنوان خبر مجری کد پژوهش حیطه پژوهش
1 انتشار الاینده های ناشی از صنعت پتروشیمی در هوای محیط میتواند اثرات زیان بار بر روی سلامت کارکنان و ساکنین مناطق همجوار داشته باشد. دکتر محمد شاکر خطیبی ب/257 بهداشت محیط
2 ترکیبات الی فرار خروجی و زایدات جامد خروجی از تصفیه خانه ها با الزامات زیست محیطی (استاندارد ها)مطابقت دارد دکتر محمد شاکر خطیبی ب/256 بهداشت محیط
3 مکمل یاری عصاره خار مریم در کاهش فشار اکسایشی ناشی از محیط استرس زا، فعالیت های وامانده ساز موثر میباشد دکتر بهرام جمالی قراخانلو 161/71/5 دارویی-گیاهی
4 در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي مكمل ياري با پروبيوتيك و  پري بيوتيك باعث كاهش در درجه كبد چرب و کاهش آنزیم های کبدی می گردد. دکتر بهرام پورقاسم گرگری 129 دارویی- شیمیایی
5 در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي مكمل ياري با پروبيوتيك و  پري بيوتيك باعث باعث كاهش در وزن، BMI، دور كمر و دور باسن می گردد. دکتر بهرام پورقاسم گرگری 129 دارویی- شیمیایی
6 بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي مكمل ياري با پروبيوتيك و پري بيوتيك باعث كاهش التهاب و استرس اکسیداتیو می گردد دکتر بهرام پورقاسم گرگری 129 دارویی- شیمیایی
7 میزان آپلین سرمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بیشتر از افراد سالم است. دکتر نصرت اله ضرغامی 147 بیوشیمی بالینی
8 داروهای رایج در درمان دیابت باعث کاهش میزان آپلین سرمی می شود.
 
دکتر نصرت اله ضرغامی 147 بیوشیمی بالینی
9 سه پلی‏مورفیسم‏ rs9930609، rs9926289 و rs141115189 وزن، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت انسولینی ارتباط معنی‏داری را نشان دادند. پلی‏مورفیسم rs9930609 با شاخص توده بدنی و تری‏گلیسرید ارتباط داشت. پلی‏مورفیسم rs9926289 با میزان دی‏هیدرو اپی‏اندروسترن‏سولفات ارتباط معنی‏داری (02/0=P) داشت. دکتر نصرت اله ضرغامی 147 بیوشیمی بالینی
10 برای افزایش میزان فولات در غذای افراد نیاز به مکمل سازی مواد غذایی با اسید فولیک نیست و می توان بااستفاده تکنیکهای غنی سازی زیستی، نوع فولات طبیعی را افزایش داد مثل 5-متیل تترا هیدروفولات در تخم مرغ دکتر علیرضا استادرحیمی 187 علوم غذایی
11 اسید فولیک بدلیل اینکه برای استفاده باید احیا ومتیله شود و چون با روی کلیت تشکیل می دهد احتمال تاثیرات مخرب در زندگی افراد را دارد که فولات تخم مرغ این خاصیت را ندارد. دکتر علیرضا استادرحیمی 187 علوم غذایی
12 اگر کم خونی افراد اشتباها بجای کمبود ویتامین  ب 12  کمبود اسید فولیک تشخیص داده شود و میزان مصرف اسید فولیک افزایش یابد در ابتدا نشانه های کم خونی را پوشانده و در نهایت به صورت وخیمی خود را نشان خواهد داد که فولات موجود در تخم مرغ این ویژگی را ندارد دکتر علیرضا استادرحیمی 187 علوم غذایی