پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
 
امروز : 40
ديروز : 129
ماه : 169
 
  برچسب شده با معاونت تحقيقات و فناوري،
مطالب/ مدرسه تابستانی مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش سال 96                            
      -
يکشنبه 8 مرداد 1396
مطالب/ کارگاه U.S patents و FDA approve توسط آقای دکتر صدایی از آمریکا                            
      از تاریخ 95/03/03 به مدت 8 روز در محل کتابخانه مرکزی
دوشنبه 3 خرداد 1395
صفحات/ پرسشنامه طرح فناورانه                            
     
يکشنبه 20 ارديبهشت 1394