چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
زیر گروه ها
اولین نشست فناورانه معاون محترم تحقیقات و فناوری ، جناب آقای دکتر جویبان و فناوران
تجارت الکترونیک
کارگاه کریدور صادرات
کارگاه فرآیندسازی مستندات
کارگاه تامین مالی کسب و کار های نوپا در ایران
گزارش کارگاه برگزار شده توجیهی استارت آپ
اولین گردهمایی مدیران شرکتهای دانش بنیان
کارگاه دو روزه آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع
عکس بازدید دکتر وطن پور از دانشگاه علوم پزشکی تبری
عکس روز
کارگاه
1از1‏