چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو ی اصلی
 
 
امروز :
ديروز :
ماه :
 
  امروز
چهارشنبه
خرداد 1397
30
قمری:05 شوال 1439

میلادی:20 ژوئن 2018
 
  کارشناس مسئول طرحهای فناورانه
کارشناس مسئول : مهدیه نجفی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی      
تلفن تماس :33379546